TEMI Móricz Zsigmond Művelődési és Ifjúsági Ház Alapítványa

Új tanulási, kultúrafejlesztő módszerek a hagyományőrzés, a tehetséggondozás, a fenntartható fejlődés és a munkaerőpiaci kulcskompetenciák területén

Projektünket a Regionális Érdekvédelem Alapítvánnyal közösen, konzorciumban valósítottuk meg  2010.11.01. és 2012 02.29. között.

A projekt hosszútávú céljai:

 • Elősegíteni a közoktatási rendszer hatékonyságának javítását a közművelődés eszközeivel Nyíregyházán és Nagycserkeszen.
 • A gyermek-és ifjúsági korosztály bevonása a formális oktatást támogató és kiegészítő új tanulási formákba, programokba, szolgáltatásokba.
 • Elősegíteni a programok révén a résztvevők tudásának, kompetenciáinak, egyúttal a munkaerő-piaci alkalmazkodóképességének növekedését, javítását.

A projekt konkrét céljai:

 • A nyíregyházi és nagycserkeszi iskolákban tanuló iskolaköteles korú fiatalok érdeklődési körének megfelelő,  szakmai alapokat adó szakkörök, valamint táborok, környezeti nevelést támogató programok, megszervezése és lebonyolítása a gyerekek kulcskompetenciáinak, kommunikációs és szociális  képességeinek, digitális írástudásának, környezettudatos gondolkodásának, önismeretének, testi-lelki egészségének fejlesztése érdekében. 
 • Tehetséggondozó foglalkozások rendezése a társastánc, a balett és a népitánc területén tehetséges fiatalok számára, tehetségük kibontakozásának elősegítése hozzáértő szakemberek segítségével. 
 • Regionális szinten amatőr művészeti találkozók szervezése a fogyatékkal élők, a fotó és filmművészeti tehetségek, amatőr színjátszócsoportok számára. Lehetőséget biztosítani szakmai fejlődésükre, tudásuk, tehetségük bemutatására, szakmai, alkotói kapcsolatok kialakítására. 
 • A helyi identitás erősítése,  a hagyományos foglalkozások, a természeti és épített kultúrtörténeti értékek megismertetése és megőrzése, kézműves szakkör, helyismereti szakkör, népi dalárda létrehozása, tanulmányi kirándulások, táborok; fotó- képzőművészeti, népművészeti, dokumentarista pályázat és kiállítás révén az iskolaköteles korosztály és a hátrányos helyzetű emberek körében.
 • A hátrányos helyzetű, társadalmi beilleszkedéssel küzdő emberek  társas, szociális, kognitív, emocionális, munkaerőpiaci készségeinek, képességeinek fejlesztése, erősítése életvezetési foglalkozások, tréningek révén.

A projekt munkatársai az alábbi tréningeket tartották:

 1. Motivációs tréning 
 2. Pályaorientációs tréning 
 3. Álláskeresési tréning 
 4. Kommunikációs tréning 
 5. Asszertivitást fejlesztő tréning 
 6. Tanulástechnikai tréning 

A tréningeken közel 100 fő vett részt Nyíregyházán és Nagycserkeszen.

A tréningek 3, ill. 5 naposak voltak, napi 6 képzési órában. Egy résztvevő átlagosan 5 tréningben (15 képzési napban) vett részt. A képzési napokon a résztvevők 2.000 Ft/fő étkezési utalványban részesültek.

- Az álláskeresők számára életvezetési és pályaorientációs tanácsadások igénybevételét is biztosítottunk. 

A következő szakkörök valósultak meg:

 • Nyíregyházán az Eötvös József Gyakorló Ált. Iskola és Gimnáziumban:
 • természetbúvár,
 • önismereti-pszichológia,
 • média-újságíró,
 • életmód és mosoly,
 • kézműves,
 • helytörténeti szakkör,
 • kortárs segítő csoport,
 • honlapkészítő szakkör. 
 • a nagycserkeszi Mikszáth Kálmán Általános Iskolában:
 • természetbúvár,
 • önismereti-pszichológia,
 • honlapkészítő,
 • életmód és mosoly,
 • kézműves szakkörök,
 • kortárs segítő csoport.

A szakkörökön min. 8 fő részvételével zajlottak a foglalkozások. Egy szakkör általában 10 foglalkozást foglal magában; egy szakköri foglalkozás minimum 2 óra (2 x 45 perc). A szakköri foglalkozások megvalósításához eszközbeszerzésre is volt lehetőség, szakkörönként 30 000,- Ft értékben. Voltak olyan szakkörök is (pl.: természetbúvár, kézműves), ahol a foglalkozások egy része nem az iskolában, hanem külsős helyszíneken valósultak meg.

Autóbuszos kirándulások

"Természeti és épített kultúrtörténeti emlékek megismerése a Szatmár-Beregben" tevékenység keretében 6 alkalommal bonyolítottunk egy-egy napos autóbuszos kirándulásokat összesen 150 fő részvételével:

 • a nagycserkeszi iskola,
 • a nyíregyházi iskola, és
 • munkanélküli ügyfelek számára.

Táborozások

A márokpapi táborban az Emisszió Egyesület együttműködésével  "Szatmár-beregi csodák: környezet - és természetvédelmi tábor" -t rendeztünk összesen 44 fő tanuló számára,  kísérőtanárokkal. A táborok időpontjai:

 • nyíregyházi iskola 2011.06.20-06.25-ig,
 • nagycserkeszi iskola 2011.09.12-09.17-ig.

Harangodon szintén hagyományőrző és természetvédelmi tábort rendeztünk két alkalommal az erdei iskolában, összesen 60 kisdiák számára. A táborok időpontjai:

 • nyíregyházi iskola 2011.07.24-07.29-ig,
 • nagycserkeszi iskola 2011.08.21-08.26-ig 30- 30 fővel.

Fogyatékkal Élők Művészeti Találkozója

Megvalósítottuk a Fogyatékkal Élők Művészeti Találkozóját Nyíregyházán, 2011.04.18-19-én, és szeptember 28-29-én rendezvényenként összesen 320 fő részvételével. A résztvevők elsősorban a következő kategóriákban léptek fel egyéni és csoportos formában: tánc, zene, ének, vers.

Ezzel párhuzamosan megvalósult 

 1. egy kiállítás is a fogyatékkal élők által készített munkákból (pl. kerámia, textil, ékszer stb.), ill.
 2. egyéb kiegészítő programok ("Szenvedélyek világa" c. előadás, "Alkoss sarok", "Életbemutató park", vers-és próza tanulás, esélyegyenlőségi előadás)

Tánc- és mozgáskultúra tehetséggondozó foglalkozások:

összesen 60 fő számára (balett, néptánc, társastánc műfajban) tehetséggondozó foglalkozásokat rendeztünk. 

Amatőr művészfotós és filmes találkozó

Megrendezésre került A HELY SZELLEME (Helyi tájak, értékek, emberek, kulturális és természeti örökség, mesterségek, a jövő bemutatása)  címmel az amatőr művészfotós és filmes találkozó 2011. október 14-15-én.

Regionális amatőr színjátszó találkozók

2012. január 20-21-én Színműhelyek címmel rendeztük meg regionális amatőr színjátszó találkozónkat, ahol nyolc gyermek és ifjúsági színjátszó csoport mutatott be nagysikerű előadásokat.

Népi dalárda megszervezése

- Népi dalárdát rendeztünk csökkentlátó kórustagok számára: összesen  15 alkalommal,  Gebri József tanár úr vezetésével.

Pályázat: TÁMOP-3.2.3-09/2-2010-0013

Időszak: 2010.11.01. és 2012 02.29.