TEMI Móricz Zsigmond Művelődési és Ifjúsági Ház Alapítványa

A Művelődési Ház tevékenysége

A TEMI Móricz Zsigmond Művelődési és Ifjúsági Ház Közhasznú Alapítványa a Móricz Zsigmond Művelődési Ház jogutódjaként Nyíregyháza egyik legrégibb, gazdag hagyományokkal rendelkező közművelődési intézménye, amely kulturális, művészeti, ifjúságsegítő, tehetséggondozó, felnőttoktatási tevékenységén kívül valósított meg már alternatív reintegrációs munkaerő-piaci projekteket, bevonva a hátrányos helyzetű célcsoportot a művelődési, oktatási, szakképzési tevékenységekbe. Nagy tapasztalattal rendelkezik nagyobb szabású kulturális és művészeti rendezvények megvalósításában, határon átnyúló  fesztiválok rendezésében. 2011-től akkreditált felnőttképző intézmény.

A Művelődési és Ifjúsági Ház Alapítványa egyrészt Nyíregyháza város lakosai kulturális igényeinek kielégítésére, művészeti együttesek, alkotó és előadó-közösségek támogatására, szakmai, nyelvi és egyéb oktatás elősegítésére, klubfoglalkozások biztosítására jött létre. Másrészt a munkanélküliek és a munkanélküliség által veszélyeztettek részére olyan képzési és gondozási feltételek biztosítása érdekében hozták létre, amelyek által javíthatóak az érintettek munkaerő-piaci esélyei.

Az intézmény az alábbi közhasznú, a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló cél szerinti tevékenységeket látja el:

 • Kulturális, hagyományőrző, ismeretterjesztő rendezvények szervezése
 • Művészeti fesztiválok, konferenciák szervezése és lebonyolítása
 • Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
 • Munkaerő-piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása
 • Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
 • Gyermek-és ifjúsági érdekképviselet
 • A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység

Az intézmény kiemelt figyelmet fordít a társadalmi kirekesztés elszenvedőinek felkarolására, a társadalomba való integrációjuk megvalósítására, a közművelődés, a felnőttoktatás és a szociális segítés módszereinek sajátos kombinációjával. 

Az Alapítvány kulturális, művészeti, ifjúságsegítő, tehetséggondozó, felnőttoktatási tevékenységén kívül valósított meg már alternatív reintegrációs munkaerő-piaci projekteket, bevonva a hátrányos helyzetű célcsoportot a művelődési, oktatási, szakképzési tevékenységekbe. 

Nagy tapasztalattal rendelkezik nagyobb szabású kulturális és művészeti rendezvények megvalósításában, határon átnyúló  fesztiválok rendezésében. 2011-től akkreditált felnőttképző intézmény. A Művelődési és Ifjúsági Ház Alapítványa egyrészt Nyíregyháza város lakosai kulturális igényeinek kielégítésére, művészeti együttesek, alkotó és előadó-közösségek támogatására, szakmai, nyelvi és egyéb oktatás elősegítésére, klubfoglalkozások biztosítására jött létre. Másrészt a munkanélküliek és a munkanélküliség által veszélyeztettek részére olyan képzési és gondozási feltételek biztosítása érdekében hozták létre, amelyek által javíthatóak az érintettek munkaerő-piaci esélyei. Ifjúsági házként a fiatalok számára kínál tartalmas kulturális, sport és szabadidős programokat, részt vesz a tehetséggondozásban, a fiatalok testi-lelki egészségének védelmében.

 • Az intézmény az alábbi közhasznú, a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló cél szerinti tevékenységeket látja el:
 • Kulturális, hagyományőrző, ismeretterjesztő rendezvények szervezése
 • Művészeti fesztiválok, konferenciák szervezése és lebonyolítása
 • Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
 • Munkaerő-piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása
 • Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
 • Gyermek-és ifjúsági érdekképviselet
 • A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység

Az intézmény kiemelt figyelmet fordít a társadalmi kirekesztés elszenvedőinek felkarolására, a társadalomba való integrációjuk megvalósítására, a közművelődés, a felnőttoktatás és a szociális segítés módszereinek sajátos kombinációjával.

Művelődési Házunk Nyíregyháza belvárosában található, könnyen megközelíthető a belvárostól gyalog, és tömegközlekedési eszközökkel is. Művelődési Házunk jól felszerelt és berendezett, megtalálhatóak itt mindazon audió-vizuális, elektronikus, informatikai és sporteszközök is, amelyek szükségesek a szabadidő értékes és tartalmas eltöltéséhez.