TEMI Móricz Zsigmond Művelődési és Ifjúsági Ház Alapítványa

Alapfilozófiánk

Intézményünk kiemelt figyelmet fordít a társadalmi kirekesztés elszenvedőinek felkarolására, a társadalomba való integrációjuk megvalósítására, a közművelődés, a felnőttoktatás és a szociális segítés módszereinek sajátos kombinációjával.

A TEMI Móricz Zsigmond Művelődési és Ifjúsági Ház Közhasznú Alapítványa, valamint a jogelőd Művelődési Ház a kezdetektől fogva fontos szerepet játszott a felnőttoktatás eszközeinek, módszereinek alkalmazásában a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi integrációja érdekében. Ehhez hozzájárultak a különféle, Európai Unió által támogatott programok is, amelyeket mind sikerrel fejeztünk be. Tapasztalataink alapján elmondhatjuk, hogy a hátrányos helyzetű rétegek kirekesztődése elleni küzdelem egyik fontos eszköze a veszélyeztetett, hátránnyal küzdő csoportok oktatásba, közművelődésbe és az ehhez kapcsolódó közösségfejlesztési akciókba történő bevonása. Megvalósított programjaink tapasztalatai, s más hasonló kezdeményezések tapasztalatai alapján világossá vált, hogy a munkaerő-piaci esélyeket növelő oktatás sikerrel kapcsolható össze az általános műveltséget, a közösségi beilleszkedést segítő programokkal.