TEMI Móricz Zsigmond Művelődési és Ifjúsági Ház Alapítványa

Elindult népművészeti tehetségműhelyünk Nagycserkeszen

 

 

2021 őszén elindult a  "Népművészeti és természetismereti komplex tehetséggondozás hátrányos helyzetű roma gyerekek számára" című projektünk a Nemzeti Tehetség Program támogatásával, amelyben a nagycserkeszi, hátrányos helyzetű tanulók vesznek részt. A projekt célja Nagycserkeszen, hátrányos helyzetű, roma tanulók körében tehetséggondozó műhelyek működtetése 120 órában, a természetismeret, környezet - és természetvédelem, tájismeret, valamint a népi iparművészetek, a kézművesség területén.

A program olyan képességek és érdeklődési irányok fejlesztését segíti elő, amely a természettel harmóniában élő, annak egyes elemeit
gondoskodva, ápolva, védve saját céljaira felhasználó személyiség kialakítását segíti, aki felelősséget érez saját környezetéért, az élő és
élettelen természeti értékekért, a tájért, az állat - és növényvilágért, mindezt a játékos, élményalapú tanulás módszereivel kialakítva.
Továbbá fontos része a tehetséggondozó programnak a helyi identitás erősítése, a táj és honismeret elmélyítése, a fotózáshoz kötődő
vizuális képességek és a nép iparművészethez kapcsolódó tárgyalkotó és kézügyesség fejlesztése.

Programunk fő célja, hogy a Nagycserkeszen és környező bokortanyákon élő, hátrányos helyzetű, de természettudományos és művészeti
érdeklődéssel rendelkező és tehetséges gyerekek részére olyan komplex tehetséggondozó foglalkozásokat tartsunk, amelyek:
-fejlesztik a tanulók természettudományos gondolkodását,
-fejlesztik kognitív képességeiket,
-lehetőséget teremtenek a gondolkodási módszerek alkalmazására.
–a tanulási szokások kiépülését segíti, rendszerességre, tudatosságra, a megismerési módszerek önálló alkalmazására
nevel.
- elősegítik a természet értő és a megismerés tárgya felé tiszteletet mutató feltárását, megismerését,
-a részletek helyett elsősorban az egységes természetszemléletre nevelnek,
- egységben láttatja a különállónak tűnő természeti jelenségek elemeit, segíti az átjárást az egyes
elkülönült tudományágak ismeretanyaga között, annak érdekében, hogy holisztikus szemlélet alakuljon ki a tanulóknál,
-bemutatja a természeti objektumok, élettelen alkotóelemek, az élőlények és az emberi tevékenységek közötti kölcsönhatásokat, minimalizálni próbálja a környezetre való káros hatást,
- a természet élő és ásványi anyagaiból kreatív módon mindennap használati tárgyak elkészítését, esztétikus, környezetbarát kézműves alkotások létrehozását segíti elő,
-megismerteti a természettel és a természetben összhangban élő emberek, a hagyományos falusi paraszti kultúra értékeit, és ezzel erősíti a szülőföldhöz, a nemzeti, kulturális hagyományokhoz történő érzelmi kapcsolódást.