TEMI Móricz Zsigmond Művelődési és Ifjúsági Ház Alapítványa

Projektünk bemutatása

A projekt címe: Művelődési és kulturális lehetőségek bővítése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei diákok részére

Kódszáma:  EFOP-3.3.2-16-2016-00200

Szerződött támogatási összeg: 18 419 410 ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt kezdete: 2018. 03.01.

Projekt tényleges befejezése: 2019. 08. 31. 

Projektünk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hátrányos helyzetű kistelepüléseken (Kék, Nagycserkesz) és egy járási központban, Baktalórántházán valósul meg 2018. március 01-2019.08.31. között.

A programba 6 partnert vontunk be.

A partner közoktatási intézmények:

- Nyitnikék Óvoda (Nagycserkesz),

- Nagycserkeszi Mikszáth Kálmán Általános Iskola (Nagycserkesz),

-Kéki Petőfi Sándor Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Kék),

- Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium (Baktalórántháza, 3 ntézményként van jelen: szakképző iskola és kollégium, valamint gimnázium).

Ezen iskolák közös jellemzője, hogy elsősorban hátrányos helyzetű szülők hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekei járnak az intézményekbe, akik különféle problémákkal küzdenek, és anyagi lehetőségeik és hibás szocializációjuk miatt el vannak zárva a közművelődési-kulturális lehetőségektől. Sajnos az őket befogadó iskolák is gondokkal küzdenek, kevés az olyan, tanórán kívüli fejlesztő és szabadidős alkalmak rendelkezésre állása a tanulók számára, amelyek a non-formális oktatás módszereivel élnek és amelyek hozzáférhetőek a HH és HHH tanulók számára is. Különösen fontos ezért ezen gyerekek és ha lehetséges, családtagjaik, szüleik bevonása a programokba, számukra megfelelő önfejlesztési, kulturális, közösségi, tehetséggondozó, felzárkóztató, művelődési, művészeti és sport rendezvények biztosítása, amelyek hozzájárulnak testi-lelki-szellemi fejlődésükhöz, képességeik kibontakoztatásához, a társadalomba való integrációjukhoz. Továbbá fontosnak tartjuk, hogy ezen tanulók minél inkább megbarátkozzanak az írott dokumentumokkal a könyvekkel, a könyvtárral, mivel elsősorban ezek révén válhatnak valóban tájékozott és kulturált állampolgárokká.

Jelen projektünk céljai közé tartozik:

- Művelődési házunk eszközeivel támogassuk a bevont 6 intézmény tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, nem formális és informális tanulási alkalmakkal.

Tématerületek, amelyeket foglalkozásaink felölelnek: informatika világa, média világa, önismeret-önfejlesztés, természetismeret, anyanyelvi felzárkóztatás, matematika tehetséggondozás és felzárkóztatás, hely és honismeret tehetséggondozás, idegen nyelvi tehetséggondozás, rajz és alkotóművészet tehetségfejlesztés, testi-lelki egészségvédelem, bűnmegelőzés, néptánc, drámajáték, természetjárás, sportversenyek, labdarúgás.

Minden tevékenységünben megjelenik a könyv és könyvtárhasználat, amely egyfajta közös zsinór, amelyre felfűzzük az egyes tevékenységeket-

Célunk, hogy az iskolák és intézményünk együttműködésével  felszínre hozzuk a gyermekekben rejlő kreativitást, növeljük önbizalmukat, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat és erősítsük motiváltságukat.

Tevékenységünkkel hozzájárulunk a területi egyenlőtlenségek és a szociokulturális hátrányok csökkentéséhez.

Célcsoport:

A kistelepüléseken élő hátrányos helyzetű gyermekek, óvodás-kortól a tankötelezettségi kor végéig.

Bevont gyerekek száma 170 fő, akik közül legalább 32% hátrányos helyzetű.  A programok egy részébe a családtagokat, szülőket is be kívánjuk vonni.

Az egyes projekthelyszíneken megvalósítandó tevékenységek:

Nagycserkeszi Mikszáth Kálmán Általános Iskola: havi informatika szakkör, anyanyelvi felzárkóztatás  alsó és felső tagozat, matematika tehetséggondozás alsó és felső tagozat, németnyelvi tehetséggondozás, hely és honismeret tehetséggondozás, nyelvi témahét.

Nyitnikék Óvóda (Nagycserkesz): témanapok rendezése: egészséges életmód, ember és környezete, állatvilág, növényvilág, kreativitásfejlesztés témában.

Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium – szakképző iskola részintézmény: egészséges életmód témanapok rendezése.

Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium – kollégium részintézmény:

egészséges életmód témanapok rendezése.

Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium – gimnázium részintézmény: vetélkedők rendezése az egészséges életmódról, testi-lelki egészségünkről. 

Kéki Petőfi Sándor Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény – általános iskola részintézmény: mosoly szakkör, média szakkör, természetismereti és természetjáró szakkör, felzárkóztató kiscsoport 3 csoportban, Petőfi éve verseny, kispályás labdarúgó torna, helyesírási verseny, rajzverseny, labdajátékok versenye, rendésznap témanapok, egészséghét, Petőfi-hét, művészeti csoportok: néptánc, drámajáték, művészeti alkotókör

A foglalkozások tematikájának kidolgozásánál fő szempontunk az volt, hogy újszerű foglalkozási formákat vezessünk be, illetve új elemekkel gazdagítsuk, továbbfejlesszük az esetleg már meglévő foglalkozási formákat. Nagy szerepet szánunk az innovációnak, az egyes tématerületekhez kapcsolódóan.