Általános tájékoztató az álláskeresési technikákról

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ
 az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) által rendelkezésünkre bocsátott,
sztenderdizált munkaerő-piaci szolgáltatások alapján
a TEMI Móricz Zsigmond Művelődési és Ifjúsági Ház Közhasznú Alapítványa
által nyújtott

Álláskeresési technikák átadása

A szolgáltatás célja, hogy az álláskeresési ismeretek elsajátításával a munkát keresők képessé váljanak az önállóbb álláskeresésre, és a legrövidebb időn belüli elhelyezkedésre.

Az álláskeresési technikák átadása olyan csoportfoglalkozás, melynek célja, hogy az ügyfél

 • képes legyen magának reális célállást megjelölni,
 • ismerje meg:
 • a munkaerőpiac fogalmát, jellemzőit,
 • a munkaerőpiacra való bejutás módját (ismerős segítségével, ismeretlen munkáltató megkeresésével),
 • a korszerű szakmai önéletrajzok típusait, azok jellemzőit, a motivációs levél írásának, álláspályázat összeállításának technikáját,
 • aktiválja kapcsolati tőkéjét az álláskeresés érdekében,
 • felkészült legyen az állásinterjúra,
 • tájékozott legyen a munkavállalást érintő, álláskereséshez szükséges munkajogi kérdésekben.

A szolgáltatás célcsoportja

 • Aktív korú nem foglalkoztatott, nem tanuló személyek (álláskeresők és inaktívak, akik nem tanulnak),
 • jelenleg foglalkoztatott, de létszámleépítéssel, illetve elbocsátással fenyegetett munkavállalók.

Célcsoport, amelynek a szolgáltatás különösen ajánlott

 • a kiválasztást megelőzően 6 hónapnál nem régebben regisztrált álláskeresők,
 • pályakezdők.

A szolgáltatás tartalma

A szolgáltatás az álláskeresési technikák megismerését és elsajátítását célozza. Ezzel a résztvevő számára biztosítható a reális célállás-elképzelés kialakulása (ha az korábban hiányzott) és a professzionális álláskeresési gyakorlat kialakítása, ennek következtében az aktívabb illetve hatékonyabb álláskeresés. A szolgáltatás 6 hónapnál nem régebben regisztrált álláskeresők és pályakezdők számára nyújtható.

Az álláskeresési technikák átadása:

 • segítséget nyújt ahhoz, hogy a munkát kereső önmaga számára reális célállást meghatározzon,
 • módszereket ad ahhoz, hogy a munkát kereső saját maga érdekében önállóan álláshelyeket tárjon fel a munkaerőpiacon,
 • segítséget nyújt a kapcsolati tőke mozgósításához,
 • ismerteti az önéletrajzírás, motivációs levél, és álláspályázat összeállítását,
 • ismereteket ad az állásinterjúra való felkészüléshez,
 • ismerteti a munkavállalást érintő általános munkajogi szabályokat.

Tevékenységek

 1. Tájékoztató
  A TEMI Móricz Zsigmond Művelődési és Ifjúsági Ház Közhasznú Alapítványa előzetes tájékoztatót, illetve információs beszélgetést tart a csoportfoglalkozás indulását megelőzően, melynek célja, hogy a potenciális résztvevők a program és a tematika részletes megismerését követően dönthessék el, hogy részt kívánnak-e venni a foglalkozáson, illetve, hogy motiválja a célcsoport tagokat az azon való aktív részvételre.
 2. Csoportfoglalkozás
  A 3 napos csoportfoglalkozás előzetes témavázlat alapján zajlik. Az egyes témák sorrendje szabadon választható, illetve a csoportfoglalkozás felépítésének egyes elemei a csoportmunka haladásától függően az előző vagy a következő napra átvihetők. 5 napos foglalkozás esetén az átadott ismeretek elsajátítását segítő gyakorlati elemek alkalmazhatók.
  • A célállás meghatározásának előkészítése.
  • A saját célállás meghatározása.
  • A munkaerőpiac bemutatása.
  • Az álláskeresők álláskeresési szokásainak ismertetése, hirdetéselemzés.
  • A munkáltatók alkalmazási és kiválasztási szokásainak ismertetése.
  • A személyes kapcsolati háló feltárása, aktiválása.
  • Állásinformációs források: munkahelyek, álláshirdetések gyűjtésének módja (pl. internet).
  • Meghirdetett állásra jelentkezés technikái.
  • Munkáltató telefonos és személyes megkeresésének módja.
  • Saját forgatókönyv elkészítése.
  • Önéletrajz és motivációs levél.
  • Álláspályázat összeállítása.
  • Felkészülés a munkáltatóval való személyes találkozóra.
  • Várható kérdések az interjún.
  • Álláskeresési akcióterv.
  • Állásmegtartás.
  • Munkajogi ismeretek.
  • Külföldi munkavállalási ismeretek.
  • A szolgáltatás zárása, visszacsatolás.
 3. Utánkövetés
  A munkaerő-piaci foglalkoztatás megvalósulásának nyomon követése. A csoportfoglalkozás lezárulása utáni 180. napon az ügyfél munkaerő-piaci helyzetének regisztrálása.

A szolgáltatás időtartama/gyakorisága

A szolgáltatás 3 vagy 5 napos csoportfoglalkozás, az alkalmazott felépítésnek megfelelően három, vagy öt egymást követő napon lebonyolítva, naponként maximum 6 óra időtartamban. Egy foglalkozási óra időtartama maximum 50 perc.