A TEMI Móricz Zsigmond Művelődési és Ifjúsági Ház Közhasznú Alapítványának felnőttképzési kapacitásának bővítése

A projekt céljai:

 • Két felnőttképzési program lebonyolítása összesen 35 fő álláskereső részvételével.
 • Egy új, a helyi igényekhez igazodó felnőttképzési program („Munkaerő-piaci re-integrációt segítő komplex ismeretek”) kidolgozása, nyilvántartásba vétele a Regionális Munkaügyi Központban, program - akkreditálása, az akkreditált képzés megvalósítása 15 fő álláskereső bevonásával.
 • Az Élelmiszer – és vegyi áru eladó képzés képzési programjának adaptálása, a képzés megszervezése és lebonyolítása 20 fő álláskereső bevonásával.
 • FAT intézményi akkreditáció megszerzése.
 • Közművelődési szakembereink felkészítése képzési tevékenységek végzésére.
 • Felnőttképzési szolgáltatások (konzultáció, mentorálás, help desk típusú szolgáltatások) nyújtása.

A projekt eredményei:

 • Szervezetünk alkalmassá vált a felnőttképzési törvényben meghatározott, felnőttképzést segítő szolgáltatások nyújtására, képzések szervezésére és lebonyolítására, a résztvevők munkaerő-piaci és egyéb kompetencia – változásának vizsgálatára.
 • A felnőttek tanulását segítő szolgáltatások szélesebb körben lesznek hozzáférhetőek a hátrányos helyzetűek számára is a térségben a jövőben.
 • Közművelődési szakembereink rendelkeznek a kibővült tevékenységi kör feladatainak ellátásához szükséges kompetenciákkal.
 • Kidolgoztuk és akkreditáltattuk saját fejlesztésű képzésünket, majd megszereztük a FAT intézményi - akkreditációt.
 • Lebonyolítottunk egy szakképzést és egy általános célú képzést.
 • A képzésekbe összesen 35 fő álláskeresőt vonunk be.
 • A képzéseket a bevont résztvevőknek 94%-a elvégezte.
 • A nyílt munkaerő-piacon munkába állt 25 fő.

Támogató: TÁMOP

Pályázat: TÁMOP-3.2.3-08/1-2009-0031

Időszak: 2009-2010