Tájékoztató a projekt megvalósulásáról

 

Sikeresen zárult projektünk. 

Az Európai Unió és Magyarország Kormánya által támogatott EFOP-3.3.2-16-2016-00200 azonosítószámú, „Művelődési és kulturális lehetőségek bővítése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei diákok részére” című projektünk 2019. augusztus 31-én lezárult. 

Projektünk összesen 3 településen, (Kék, Nagycserkesz, Baktalórántháza) összesen 6 oktatási intézményben és óvodában zajlott 2018. március 01.-2019. augusztus 31. között.  

Az előzetes terveknek megfelelően a művelődési alkalmak mindegyik oktatási intézményben rendben elkezdődtek és az ütemterv szerint megvalósításra kerültek, a projekt mind a három  félévében.

 1. augusztus 31-ig az alábbi művelődési alkalmak valósultak meg az oktatási intézményekben és óvódában:

Kéki Petőfi Sándor Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola

 • „Mosoly szakkör” egészséges életmódra nevelés, összesen 32 foglalkozás
 • Média szakkör, összesen 32 foglalkozás
 • Természetismereti és természetjáró szakkör, összesen 32 foglalkozás
 • Felzárkóztató kiscsoport hátrányos helyzetű gyerekek számára. 1. számú kiscsoport, összesen 40 foglalkozás
 • Segítő, felzárkóztató foglalkozások végzős tanulók számára 2. számú kiscsoport, összesen 40 foglalkozás
 • Felsős lettem! felzárkóztató kiscsoport 5-6. osztályosoknak, összesen 20 foglalkozás
 • Petőfi éve verseny, 3 foglalkozás
 • Kispályás labdarúgó torna, 6 foglalkozás
 • Helyesírási verseny, 2 foglalkozás
 • Rajz verseny, 2 foglalkozás
 • Labdajátékok versenye, 4 foglalkozás
 • Rendésznap, 3 foglalkozás
 • Egészséghét, 4 foglalkozás
 • Petőfi-hét, 4 foglalkozás
 • Néptánc művészeti csoport , 30 foglalkozás
 • Drámajáték művészeti csoport, 30 foglalkozás
 • Művészeti alkotókör, 30 foglalkozás

A foglalkozásokon összesen 167 tanuló vett részt. A 3 félév alatt összesen 314 művelődési alkalomra/foglalkozásra került sor.

Nagycserkeszi Mikszáth Kálmán Általános Iskola :

 • informatika szakkör, összesen 20 foglalkozás
 • Anyanyelvi készségfejlesztés, felzárkóztatás, kommunikációs hátrányok leküzdésének elősegítése alsó tagozatos gyerekek részére, összesen 20 foglalkozás
 • Anyanyelvi készségfejlesztés, felzárkóztatás, kommunikációs hátrányok leküzdésének elősegítése felső tagozatos gyerekek részére, összesen 20 foglalkozás
 • Matematika tehetségműhely foglalkozások biztosítása alsó tagozatos tanulóknak, összesen 20 foglalkozás
 • Matematika tehetségműhely foglalkozások biztosítása felső tagozatos tanulóknak, összesen 20 foglalkozás
 • Német nyelvi tehetségműhely foglalkozások biztosítása felső tagozatos tanulóknak, összesen 20 foglalkozás
 • Hely és honismereti, valamint történelmi tehetségműhely felső tagozatos tanulóknak, összesen 20 foglalkozás
 • nyelvi témahét, összesen 8 foglalkozás

A foglalkozásokon összesen 52 tanuló vett részt. A 3 félév alatt összesen 148 művelődési alkalomra/foglalkozásra került sor.

Baktalórántháza Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző iskola és Kollégium - szakiskola intézményegység- székhely:

9 egészséges életmód témanap. A foglalkozásokon összesen 120 tanuló vett részt.

Baktalórántháza Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző iskola és Kollégium - kollégium intézményegység- székhely:

9 egészséges életmód témanap. A foglalkozásokon összesen 62 fő vett részt.

Baktalórántháza Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző iskola és Kollégium - gimnázium-szakgimnázium telephely:

6 egészséges életmód verseny-foglalkozás. A foglalkozásokon összesen 63 fő vett részt.

Nagycserkeszi Nyitnikék óvóda:

6 egészséges életmód, 3 környezetvédelem témanap. A foglalkozásokon összesen 37 fő vett részt.

Létszámadatok:

Programokba bevont gyerekek száma (fő)

501

 

- ebből óvodás korú gyerekek száma (fő)

 

37

 

- ebből indikátor értékbe számító gyerekek száma (fő) Informális és nem formális képzésben résztvevő gyerekek és fiatalok (7-24 éves) száma

 

464

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma (fő)

/óvodás korú gyerek is beleszámít/

216

Bevont hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és gyerekek aránya az összesen bevontakhoz viszonyítva (%)

/óvodás korú gyerek is beleszámít/

43,11%

Az együttműködő oktatási intézmények tájékoztatása alapján a felzárkóztató programoknak, tantárgyi megsegítéseknek köszönhetően javultak a tanulmányi eredmények, csökkent a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma. A szakkörök, versenyek, szabadidős programok, kirándulások lehetővé tették a közösségfejlesztést, a szabadidő hasznos eltöltését. A gyerekek, óvodások, általános és középiskolások jól érezték magukat, sikerélményhez jutottak. 

Köszönjük az oktatási intézmények vezetőinek, pedagógusainak az együttműködést, reméljük a jövőben is lesz lehetőségünk közös programok megvalósítására!

Magyarország megújul logo